زبان پارسی: واژه ها و واژه واره ها

پیام:
چکیده:
زبان از آواهایی نخستین و بنیادین ساخته شده است که هیچ یک، به تنهایی و گسسته از آواهای دیگر، کارکردی زبان شناختی نمی توانند داشت و آوایی اند مانند هر آوایی دیگر که در گیتی، یا در جهان پیرامون خویشتن، می توانیم شنید یا آوایی است برساخته که نمونه ای، در این جهان، نمی تواند داشت. از همین روی، نخستین و بنیادی ترین یکان (=واحد) زبان را واژه می توانیم دانست، نه آواهایی که آنرا پایه می ریزند و پدید می آورند. واژه نیز آمیزه ای است از دو یا چند آوای زبانی که با هم درمی آمیزند و درهم می تنند و پیکره ای آوایی را هستی می بخشند که نخستین و نهادی ترین یکان راستین و بنیادین زبان همان است.  
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1932366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.