بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف

پیام:
چکیده:
بسیاری از جلبک ها مقادیر زیادی ذخایر روغنی تولید می کنند که می تواند به بیودیزل تبدیل شوند. جهت بررسی میزان تولید لیپید، ریزجلبک های Chlorella vulgaris، Scenedesmus obliqus و Spirulina platensis انتخاب شدند. نمونه برداری از مناطق مختلف انجام شده و در شرایط مناسب کشت داده شدند. بر اساس نتایج، کمترین میزان اسید چرب اشباع در گونه Chlorella vulgaris (79/21%) مشاهده گردید. اسیدهای چرب اشباع اسید لوریک (C12:0) ، اسید مریستیک (C14:0) ، اسید پنتا دسیکلیک (C15:0) ، اسید پالمتیک (C16:0) و اسید استئاریک (C18:0) در تمامی گونه ها به میزان متفاوت مشاهده شدند. بیشترین میزان اسید چرب غیر اشباع در گونه Chlorella vulgaris مشاهده گردید. تنوع اسیدهای چرب نیز در گونه ها متفاوت است. بیشترین تنوع تعداد اسیدهای چرب در گونه Scenedesmus obliques با تعداد 22 نوع مشاهده شد و این تعداد در دو گونه Chlorella vulgaris و Spirulina platensis به ترتیب به 12 و 10 نوع اسید چرب رسید. بیشترین میزان اسید چرب اشباع چندگانه EPA و DHA در گونه Scenedesmus obliques گزارش گردید. بیشترین میزان اسید چرب غیر اشباع متعلق به اسید لینولنیک (C18:3) بود. بیشترین میزان اسید چرب دارای دو باند غیر اشباع در گونه Spirulina platensis برابر با 6/18% مشاهده شد. بیشترین میزان اسید چرب دارای سه باند غیر اشباع در گونه Chlorella vulgaris برابر با 53/48 % اندازه گیری گردید. اسید های چرب غیر اشباع دارای باندهای چندگانه تنها در گونه Scenedesmus obliques مشاهده شد. بیشترین ترکیب اسید چرب موجود در جلبک های مورد مطالعه مربوط به انواع اسیدهای چرب غیر اشباع بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933369 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.