ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه 31 درصد از مرگ و میرهای جهانی را بیماری های قلبی- عروقی تشکیل می دهند و علت اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می روند. به علت مشکلاتی مثل عدم وجود تکنولوژی هایی همچون اکوکاردیوگرافی و دسترسی محدود به پزشکان متخصص در مناطق غیر پیشرفته از روش های خودکار برای تشخیص ناهنجاری مرتبط با فونوکاردیوگرام (Phonocardiogram یا PCG) استفاده می شود.
روش ها
در این پژوهش، جهت تمایز افراد طبیعی از بیماران قلبی، سه دسته ویژگی از روی سیگنال PCG تخمین زده و ارزیابی شد. دسته ی اول، استخراج ویژگی نرخ ضربان قلب و تغییرات آن، دسته ی دوم، برخی ویژگی های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل گفتار و شناسایی الگو و دسته ی سوم، ویژگی های مرکز جرم زمانی سیگنال، مرکز جرم فرکانسی سیگنال و عرض باند موثر سیگنال بودند. در این پژوهش، روش هایی به منظور استخراج این ویژگی ها پیشنهاد و به کمک آزمون t مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج اعتبارسنجی برای 10 ویژگی پیشنهادی که در آن مقادیر 010/0 > P انتخاب شدند، نشان داد که 8 ویژگی می تواند تمایز دهنده ی خوبی برای جدا کردن سیگنال غیر طبیعی از طبیعی باشد.
نتیجه گیری
با توجه به الگوهای به دست آمده از ویژگی های استخراج شده، تمایز بین سیگنال غیر طبیعی و طبیعی به خوبی مشاهده شد که از این ویژگی ها، برای طبقه بندی سیگنال PCG می توان استفاده کرد. همچنین، در آینده می توان با استفاده از عملیات دیگری نظیر هم بستگی بر روی این الگوها، ویژگی های جدیدی استخراج کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1444 -1449
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933602 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.