بررسی سطح آگاهی پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی شهر اصفهان در مورد سیستم های رادیوگرافی دیجیتال

پیام:
چکیده:
مقدمه
پرتوکاران باید از اصول فیزیکی و قابلیت های سیستم های رادیوگرافی دیجیتال در کاهش دز و بهبود کیفیت تصویر، آگاهی داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی پرتوکاران شاغل در بیمارستان های شهر اصفهان در مورد سیستم های رادیوگرافی دیجیتال بود.
روش ها
این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از یک پرسش نامه ی پژوهشگرساخته پایا و روا انجام شد. پرسش نامه، شامل سوالاتی درباره ی اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه ی کار و محل کار) و سوالاتی مربوط به آگاهی در زمینه ی مبانی حفاظت پرتویی و اصول فیزیکی کار با دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال بود. پرسش نامه ها در بین 400 نفر از پرتوکاران توزیع گردید.
یافته ها
نرخ مشارکت پرتوکاران 5/57 درصد بود. میانگین نمره ی کسب شده توسط پرتوکاران برای سطح آگاهی کلی 88/11 ± 29/40 از 100 و به تفکیک درباره ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال به ترتیب 88/16 ± 04/36 و 52/14 ± 54/44 از 100 بود. سطح آگاهی کلی و همچنین، سطح آگاهی در مورد اصول فیزیکی با سن و سابقه ی کار پرتوکاران ارتباط معکوس و ضعیفی داشت (05/0 > P). بیش از 77 درصد از پرتوکاران جهت شرکت در دوره های آموزشی مربوط به رادیوگرافی دیجیتال اظهار تمایل نمودند.
نتیجه گیری
سطح آگاهی پرتوکاران در زمینه ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی سیستم های رادیولوژی دیجیتال، پایین بود. بنابراین، هم زمان با گسترش و به کارگیری سیستم های رادیولوژی دیجیتال، باید آموزش های لازم به پرتوکاران درباره ی این سیستم ها ارایه گردد. برگزاری چنین کلاس های آموزشی، می تواند باعث کاهش دز تابشی به بیماران و کاهش خطرات ناشی از تابش های یونیزان گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1450 -1456
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.