نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
استان کرمانشاه با 135060 هکتار سطح زیر کشت، دومین تولیدکننده حبوبات در ایران است. به منظور شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای غالب در مزارع حبوبات این استان، طی سال های 95-94 تعداد 173 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و به گلیسرین رساندن نماتدها، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه و شناسایی گونه ها انجام گرفت. در این بررسی بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی 19 گونه نماتد از فوق بالاخانواده Tylenchomorpha از مزارع حبوبات استان شناسایی گردید. در بین نماتدهای شناسایی شده، گونه های Filenchus vulgaris، Ditylenchus medicaginis، Pratylenchoides ritteri، Helichtylenchus scoticus، Merlinius brevidens و Tylenchorhynchus parvus به ترتیب با داشتن 3/33، 4/29، 9/27، 5/26، 2/13 و 2/13 درصد، بیش ترین فراوانی را داشتند. از 12 شهرستان استان که در آنها حبوبات کشت می‏شود، کرمانشاه با 16 گونه، روانسر و گیلانغرب هر کدام با نه گونه و اسلام آباد و کرند غرب هر کدام با هفت گونه بیش ترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده اند. گونه Aphelenchoides obtusus که قبلا از ایران شرح داده نشده است به صورت کامل و گونه‏های A. graminis، D. medicaginis و P. ritteri که از نظر ریخت شناختی و ریخت سنجی دارای تنوع هستند به صورت خلاصه شرح داده شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
339 تا 350
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933779 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!