گزارش تقیه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنت

نویسنده:
پیام:
چکیده:
«تقیه» با قیود و شرایطش حکمی قرآنی است. یکی از اختلافات شیعه و اهل سنت، گستره و شرایط همین حکم است. منابع کهن و معتبر اهل سنت، روایات بسیاری درباره «تقیه» دارد که مجموع آن می تواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه قدمای سنی، روشن سازد. پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیه از منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنت، مجموعه ای کامل تر از گذشته درباره این موضوع را ارائه کند. نگاشته کنونی، می تواند منبعی برای پردازش های آینده در پاسخ به شبهات تقیه باشد. تقیه در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و تقیه در کلام و کردار صحابه و تابعان، بخش های این نوشتار را شکل می دهد.  
زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!