بررسی اثر مصرف مکمل های استروئیدی بر فاکتورهای کلیوی بدنسازان مرد شهر دهدشت

پیام:
چکیده:

امروزه استفاده از مواد نیروزا در میان ورزشکاران بسیار شایع شده است، که عوارض متعددی را برای سلامتی آنها بوجود می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف مکمل های استروئیدی بر فاکتورهای کلیوی بدنسازان مرد شهر دهدشت صورت گرفته است. این مطالعه تجربی از نوع علوم آزمایشگاهی بوده که تعداد 20 بدنساز مرد در دو گروه کنترل و تجربی با کسب رضایتنامه انتخاب و به بدنسازان گروه تجربی طی یک دوره شش هفته ای و هر هفته 4 روز مکمل های استروئیدی اکسی متالون و متاندروستنولون داده شد. بوسیله نرم افزار SPSS 23 و تست های t همبسته و مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد از یک ماه مصرف مکمل های استروئیدی فاکتورهای بیوشیمیایی اگزالات ادراری، کراتینین، کلسیم و اوریک اسید در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش داده معنی داری داشته است (05/0p≤). نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل های استروئیدی اکسی متالون و متاندروستنولون در افزایش فاکتورهای بیوشیمیایی مورد بررسی موثر بوده اند که این امر در افزایش بیماری های کلیوی میان ورزشکاران می تواند تاثیرگذار باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.