هفت مرحله اساسی سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
عارفان تقریرهای گوناگونی از تعداد منازل سلوک الی الله ارائه داده اند. امام خمینی„ بر این باور است که می توان این منازل را در قالب هفت مرحله کلی تبیین کرد. نوشتار پیش رو بر آن است تا هر هفت مرحله را با استفاده از شواهد متعددی که در آثار ایشان به چشم می خورد و با یاری جستن از تقریری که شاگرد ایشان، آیه الله مظاهری، از منازل هفت گانه منظور نظر استادشان دارند، از ابتدا تا انتها بررسی کند. منازل هفت گانه مورد نظر عبارت است از: 1- یقظه؛ 2- توبه؛ 3- تقوا؛ 4- تخلیه؛ 5- تحلیه؛ 6- تجلیه؛ 7- فنا. این تحقیق به بررسی نگاه عارفان اسلامی و به ویژه امام خمینی به نقش کلیدی هریک از منازل مزبور در مسیر سلوک الی الله نشسته و در پایان، پس از آنکه به روش «تحلیلی – کتاب خانه ای» ، اندیشه ایشان را در این باره استخراج کرده، آن را در قالب یک الگوی مفهومی ارائه داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935199 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!