الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته

پیام:
چکیده:

یکی از دیدگاه های نوین در مدیریت منابع آب، توجه به اصل مزیت نسبی و تجارت آب مجازی است. در واقع این نگاه وجود دارد که می توان یک تخصص منطقه ای بر اساس منابع آب در نظر گرفت و مناطقی که کم آب هستند واردکننده محصولات آب بر باشند و این محصولات در مناطق پرآب تولید شود و یا اینکه از کشورهای دیگر وارد شود. در این پژوهش این دیدگاه برای ا ستان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، سوال پژوهش این است که الگوی تجارت آب مجازی در این استان چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، از ابزار جدول داده- ستانده گسترش یافته استفاده شد. بر این اساس، میزان آب مصرفی مستقیم و کل، به تفکیک 40 ر شته فعالیت اقت صادی در سطح استان مورد برر سی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استان گیلان به ترتیب با خالص صادرات636 و 811 میلیون متر مکعب آب در سطح کل فعالیت های اقتصادی و بخش کشاورزی، صادرکننده خالص آب مجازی بوده است. این در حالی است که این استان در بخش صنعت واردکننده خالص آب مجازی بوده است. بر اساس یافته ها و اطلاعات به دست آمده در این پژوهش، این امکان وجود دارد که با تغییر در ترکیب فعالیت های اقتصادی (افزایش سهم رشته فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و کاهش سهم رشته فعالیت های دارای شدت بالای استفاده از آب) ، بتوان ارزش افزوده استان گیلان را در سطح فعلی حفظ کرده و در عین حال تراز تجاری آب استان را بهبود داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935578 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!