چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده اند. علیرغم برخی چالش های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل و داخلی، به نظر می رسد، کشور ایران در صورت دستگیری دزدان دریایی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد. با توجه به عدم کفایت عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران، جرم انگاری در حقوق داخلی ضروری و باعث اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جرایم بین-المللی و ابزار مهمی در تقویت و تحکیم حاکمیت ملی و پایان دادن به مصونیت مرتکبین می باشد. از سوی دیگر آموزش کارکنان نیروی دریایی در مبارزه با دزدان دریایی به منظور رعایت قواعد حقوق دریاها از الزامات ضروری می باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی حقوق داخلی ایران در اعمال صلاحیت رسیدگی دزدان دریایی، ضمن بررسی عملکرد نداجا در مبارزه با دزدان دریایی، به صورت ضمنی با آموزش قواعد حقوق دریاها، زمینه آگاهی کارکنان نداجا در مبازه با دزدان دریایی را فراهم می آوریم. روش تحقیق حاضر تحلیلی – تبیینی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای – اسنادی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936563 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!