بررسی ظرفیت فشاری مقاطع نبشی فولادی سرد نورد شده

پیام:
چکیده:
در این تحقیق ظرفیت فشاری مقاطع نبشی ساخته شده از فولاد سرد نورد شده با استفاده از روش های آیین نامه ای، روش های عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی عددی، ضمن بررسی حالت های کمانش اعضای فولادی سرد نورد شده، رفتار غیرخطی مواد، تغییر شکل های اولیه بررسی شده است. به همین منظور از نرم افزار انسیس استفاده شده و برای صحت سنجی، نمونه ای با ابعاد واقعی در محیط آزمایشگاه تحت فشار قرار گرفته است. علاوه بر این ظرفیت فشاری مقطع مورد نظر از روش های عرض موثر و مقاومت مستقیم نیز بدست آمده و با نتایج آزمایشگاهی و المان محدود مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که روش های آیین نامه ای، نتایج محافظه کارانه ای را ارائه می دهند. همچنین با بررسی تاثیر سخت کننده و لبه بر روی مقاطع نبشی، نشان داده شد که با اضافه نمودن تنها یک سخت کننده در بال های نبشی می توان ظرفیت آن را %24 افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936624 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!