ارزیابی ریز ساختار و عملکرد مکانیکی فولاد فوق استحکام بالای پیشرفته 1100TRIP حاصله از یک عملیات ترمومکانیکی جدید

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر فرآیند نورد و عملیات ترمو مکانیکی جدید جهت دستیابی به ریز ساختار فولاد 1100 TRIP فوق استحکام بالای پیشرفته پرداخته شده است. بررسی های ریزساختاری فولاد حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ریز ساختاری با زمینه فریتی همراه با فازهای بینیت، مارتنزیت و آستنیت باقی مانده را نشان داد. اندازه دانه ها پس از فرآیند نورد و عملیات ترمو مکانیکی حدود 1 میکرون بدست آمدند. نتایج پراش اشعه ایکس میزان 15 درصد حجمی آستنیت باقیمانده را برای فولاد 1100 TRIP مشخص نمود. میزان تنش کششی نمونه ها ارزیابی شد و استحکام نمونه ها بالای MPa 1000 و ازدیاد طول فوق العاده ای برای فولاد 1100 TRIP بدست آمد. نتایج نشان دادند که با تنظیم ترکیب شیمیایی و عملیات ترمومکانیکی پیشنهادی جدید، دستیابی به استحکام بسیار زیاد در فولاد 1100 TRIP با انعطاف پذیری حدود 25 درصد همراه با کار سختی قابل توجه امکانپذیر است. همچنین مشخص شد در زوایای 45،0 و90 نسبت به جهت نورد رفتار این فولاد تقریبا یکسان بوده و می تواند به طور گسترده ای برای شکل دهی و جوش پذیری مورد استفاده قرار گیرد. بررسی نمونه های شکست نشان داد، دانه های ریز فاز ها دارای شکست نسبتا نرم هستند همچنین شکستگی با دیمپل های تقریبا هم محور مشخص شد و کندگی ها دارای ناخالصی هایی بود که باعث اشاعه ترک و شکست در حین تغییر شکل پلاستیک شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936627 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!