تاثیر ریزگردها بر شدت بیماری عوامل قارچی پوسیدگی میوه خرما در مرحله قبل از برداشت

پیام:
چکیده:
بروز پدیده ریزگرد در نتیجه تغییرات زیست محیطی از جمله کاهش بارندگی و خشک شدن تالاب ها از حدود دو دهه پیش در کشور آغاز و هر سال در حال افزایش است. هم زمان با وقوع پدیده ریزگرد، احتمال انتقال عوامل بیماری زا بر محصولات مختلف از جمله خرما و ایجاد خسارت و در نتیجه کاهش کیفیت و بازارپسندی این محصول وجود دارد. این مسئله خصوصا در رقم تجاری و صادراتی خرمای مجول اهمیت ویژه ای دارد. طی سال های 94-1392 از مراحل مختلف رشدی میوه خرمای مجول شامل خلال، خارک، رطب و خرمای آلوده به ریزگرد، نمونه برداری و در محیط کشت سیب زمینی، دکستروز و آگار (PDA) کشت داده شد. پس از بررسی نمونه ها، فراوانی نسبی غالب ترین قارچ های عامل پوسیدگی در خرما تعیین شدند. قارچ های Alternaria alternata، Aspergillus niger،A. phoenicis ، Fusarium sp. ، Helminthosporium sp. وRhizopus stolonifer از میوه های آلوده به ریزگرد، به عنوان عوامل پوسیدگی قارچی جداسازی و شناسایی شدند. نتایج نشان داد که با نشستن گرد و غبار بر روی میوه های خرما در نخلستان ها در شرایط نسبتا مرطوب، شدت خسارت پوسیدگی به مقدار 8/53 درصد و ریزش به مقدار 13/43 درصد افزایش یافت. میزان پوسیدگی میوه متاثر از این پدیده طی مرحله رطب و اوایل مرحله رسیدن میوه بیشتر از مراحل انتهایی رشد میوه بود. بنابراین توصیه می شود که پوشش دهی خوشه ها قبل از تبدیل خارک به رطب صورت گیرد تا میوه های خرما از حمله قارچ های عامل پوسیدگی و آلودگی به گرد و غبار مصون باقی بمانند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
267 -275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936785 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.