روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
ارزیابی پیشرفت زایمان، یکی از مراقبت های اولیه و کلیدی حین زایمان است. روشی که برای ارزیابی پیشرفت زایمان مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای کمترین آسیب وارده به مادر و جنین باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی روش های ارزیابی پیشرفت زایمان انجام شد.
روش کار
در این مطالعه مروری، مقالات فارسی و انگلیسی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر شامل: SID، Iranmedx، Irandoc، PubMed، Magiran و Google scholar با استفاده از کلید واژه های فارسی: پیشرفت زایمان، اتساع دهانه رحم، معاینه مهبلی، خط بنفش و کلید واژه های انگلیسی progress of labour، purple line، Cervical Dilatation و vaginal examinations در طی سال های 97-1378 مورد بررسی قرار گرفتند و مقالات دارای معیار ورود، وارد مطالعه شده و مورد آنالیز کیفی قرار گرفتند.
یافته ها
در مطالعه حاضر، 43 مقاله استخراج شده از 385 مطالعه در ارتباط با روش های ارزیابی پیشرفت زایمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در ارتباط با روش های ارزیابی پیشرفت زایمان در سه دسته کلی: تعیین اتساع دهانه رحم به وسیله معاینه مهبلی، روش های متشکل از چند شاخص شامل تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاری مادر، و تغییر رنگ پوست ناحیه بین باسن ها (خط بنفش) تقسیم شده بود.
نتیجه گیری
معاینه مهبلی، تنها روش برای ارزیابی پیشرفت زایمان نیست. عاملین زایمان می توانند از مجموعه ای از علائم و نشانه ها شامل مشاهده خط بنفش و اندازه گیری آن، بررسی تغییرات تعداد تنفس، رفتارها، صداها، حرکات و وضعیت مادر در حین انقباضات به منظور کاهش تعداد معاینات مهبلی و در نتیجه بهبود وضعیت سلامت مادر و جنین در بالین بهره مند شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.