رویکرد تربیتی به صبر، مولفه ها و مصادیق آن در سوره ی یوسف (ع) (با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
صبر، مادر فضیلت ها و از پربسامدترین واژگان قرآن کریم است. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، مولفه های اساسی صبر را در قرآن کریم بررسی کرده، مصادیق بارز آن را در سوره ی یوسف (ع) مطرح نموده و در لابه لای مباحث، ضمن تشریح رفتارهای یعقوب و یوسف (ع) ، برداشت ها و کارکردهای تربیتی صبر را بیان داشته است. رهیافت اصلی این پژوهش آن است که شرح صدر، خویشتن داری، خطاپوشی، عفت پیشگی، مدارا، پرهیز از بی تابی، دوری از شتاب زدگی و خیرخواهی مهم ترین مولفه های صبر در قرآن کریم هستند که مصادیق بارز و نمود عینی در سوره ی یوسف (ع) دارند و کارکردهای تربیتی آنها، از محورهای آیات سوره ی یادشده است و ازآنجاکه قصه ی یوسف (ع) ، با همه ی آموزندگی ها و ویژگی هایی که دارد، از دستبرد تحریف و آفت اسرائیلیات در امان نمانده است، نااهلان - دانسته یا ندانسته- پیرایه ها و افسانه هایی را در آن گنجانده اند، تحلیلی بر روایات تفسیری مرتبط با آیات را نیز، در حد وسع نوشتار حاضر، به انجام رسانده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937448 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!