یک مدل ترکیبی برای پایداری گذرا مقید به پخش بار بهینه بر اساس انحراف زاویه روتور

پیام:
چکیده:
پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا یک مساله بهینه سازی غیرخطی با معادله های جبری و دیفرانسیلی است. در این مقاله با بهره گیری از الگوریتم رقابت استعماری به عنوان یک الگوریتم بهینه سازی تکاملی و شبکه عصبی مصنوعی به منظور توسعه قوی و موثر طرح ترکیبی برای حل مساله پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا آمده است. در اولین مرحله یک شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی حاشیه پایداری گذرای زاویه روتور و سپس به عنوان تخمین پایداری گذرای زاویه روتور مقید به پخش بار بهینه در نظر گرفته شده است. برای حل مساله پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری استفاده شده است. عملکرد روش پیشنهادی بر روی سیستم سه ماشینه-نه باسه کنسول هماهنگی سیستم غربی1 (WSCC) و IEEE سی باسه تحت شرایط بار گذاری مختلف و حالت خطا در نظر گرفته شده و در انتها نتایج با شبکه 39 باسه نیوانگلند2 انجام شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.