تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

پیام:
چکیده:
امروزه باتوجه به پیچیدگی و عدم قطعیت بالا در محیط کسب وکار، نیاز به پیوستن به اتحادهای استراتژیک علی-الخصوص در جهت توسعه فنی و فناوری یا انتقال تکنولوژی، به عنوان منبع نوآوری و کسب مزیت رقابتی بیش از گذشته احساس می شود. اما مطالعات متعدد نرخ بالای شکست در این نوع اتحادها را نشان می دهد. اتحاد زمانی موفق است که هم بنگاه های مشارکت کننده، به طور مشترک ارزشی را خلق نمایند و هم هرکدام از طرفین سهم خود از اتحاد را تصاحب کند. اما چالش اصلی درهنگام تصاحب ارزش به وجود می آید. در این مقاله "تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه" به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر موفقیت یا عدم موفقیت این نوع اتحادها مورد بررسی قرارگرفته و به عنوان "مجموع ارزش اختصاصی بنگاه از اتحاد به علاوه سهم بنگاه از ارزش مشترک خلق شده" تعریف شده است. پس از مرور ادبیات و شناسایی عوامل موثر بر ابعاد ارزش تصاحب شده، به بررسی میزان اهمیت هریک از این عوامل با روش بهترین-بدترین فازی در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت جذب، قدرت چانه زنی و تجربه عمومی قبلی بنگاه بااهمیت ترین عوامل اثرگذار بر تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه است و بنگاه ها باید برای کسب ارزش بیشتر از یک اتحاد بر این عوامل تمرکز داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937583 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!