پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته

پیام:
چکیده:
در طراحی معماری فضاهای مفصل و ارتباط دهنده ای وجود دارند که نقش آن ها متعادل سازی روند این ارتباط می باشد. این فضاها لزوما یک فضای خالی و یا یک فضای باقیمانده نیست و می تواند خود ماهیت و شخصیت فضایی داشته باشد. مرز بین فضای بیرون و داخل از دیرباز مطرح بوده است. در معماری سنتی ایران نیز شاهد ایوان ها، ساباط ها، سایه بان ها و... هستیم که در همه ی این فضاها شاید به طور مستقیم به نقش مفصل بودنشان اشاره نشده باشد اما در ذات خود آن را جای داده اند. هدف از ارائه ی این مقاله پاسخ گویی به این پرسش است که مرز فضایی ایجاد شده با چه عناصری و چه شاخصه هایی سازماندهی می شود؟ همچنین بررسی چگونگی ارتباط فضایی در عبور از فضای باز به بسته و ویژگی هایی است که این فضا با توجه به ماهیت دو سوی دیگر خود باید داشته باشد. این فضا توازن بین زندگی در فضای باز و انتقال به فضای بسته را به نحوی که از ویژگی های هر دو فضا به یک نسبت بهره برده باشد درهم می آمیزد و باعث تعدیل حس تضاد در هنگام گذار از بیرون به داخل می شود. از آنجا که مطالعات محدود و انگشت شماری راجع به این ارتباط فضایی صورت گرفته در طی این مقاله سعی در جمع آوری ویژگی ها و عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی اختصاص داده شده به این فضا داشته تا در نهایت با تحلیل آن ها به طبقه بندی انواع پیوستگی فضایی برسیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!