رفتار موازنه گرانه روسیه در خاورمیانه: مطالعه موردی ایران و عربستان (2012-2018)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
روسیه از سال 2011 میلادی، باملاحظه نخستین زمزمه های تولد نظم جدید منطقه ای در خاورمیانه، رویکردهای جدیدی را نسبت به این منطقه حساس در پیش گرفته است. رویکردهایی که نشان از بازیابی نقش آفرینی مسکو در این منطقه دارد. بااین حال خاورمیانه جدید از اساس متفاوت از گذشته بوده و از پیچیدگی های نوینی برخوردار است. کشورهای این منطقه، امروز از استقلال بیشتری برخوردار بوده و در هم تنیدگی حوزه های مختلف منجر به شکل گیری جبهه هایی تودرتو و پیچیده گردیده است. جبهه هایی که هرکدام الگوهای خاصی از روابط میان بازیگران را ایجاب می نماید. این پیچیدگی ها منجر به ظهور یک رفتار موازنه گرانه تجربی از سوی مسکو در قبال کشورهای این منطقه گردیده است. رفتاری که با اتکا به گزاره هایی همچون مداخله مستقیم نظامی، مبارزه با تروریسم، شکل دهی به ائتلاف های ضد غربی و پیگیری استراتژی های بین المللی انرژی، مبتنی بر رویکردهای خاصی بوده است. اصلی ترین مولفه های رفتار موازنه گرانه روسیه در خاورمیانه را می توان تاکید بر ابعاد کارکردی، بازی با تمام بازیگران دولتی، تقسیم کار بدون ایجاد تقابل و تعامل با بازیگران غیردولتی در نظر گرفت. این رویکرد در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو بازیگر مهم منطقه ای با منافعی که بعضا متقابل و متعارض هستند، اعمال شده و روابط حسنه و متوازن توامان مسکو با تهران و ریاض را در برداشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1939149 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!