مدل فراوانی و شدت تصادفات برون شهری با به کارگیری الگوی رگرسیون پواسون

پیام:
چکیده:
یکی از راهکارهای مهم شناسایی نقاط داری پتانسیل تصادف در جاده ها، ممیزی ایمنی مسیر است. پس از شناسایی این نقاط می توان برای آنها استراتژی های مناسبی درنظر گرفت تا فراوانی و شدت تصادفات کاهش یابد. در این پژوهش با استفاده از ممیزی ایمنی مسیر مشکلات دسترسی ها، روسازی، علائم، کنار جاده، طرح هندسی و تصادفات جرحی و فوتی قطعات راه های برون شهری شناسایی گردید و با استفاده از این داده ها الگوی ساخت مدل تصادفات در آنها ارائه گردید. در این مقاله محور همدان- کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد که در محور مذکور مدل رگرسیون پواسونی دارای اعتبار بیشتری بود و مشکلات آب روها و قوس قائم به ترتیب مهم ترین دلایل بروز تصادف فوتی و جرحی بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940567 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.