مقایسه و دقت سنجی روش قطعات افقی و قائم در تحلیل پایداری شیروانی های خاکی

پیام:
چکیده:
تحلیل پایداری شیروانی های خاکی، یکی از مباحث مهم در طراحی سدهای خاکی، راه ها، کانال ها و خاک ریزها است. یکی از روش های تحلیل پایداری شیروانی خاکی، تحلیل حدی با استفاده از روش قطعات افقی و قائم است. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی نتایج حاصل از روش قطعات افقی و قائم، ابتدا دو فرمول بندی از هر روش انتخاب، سپس ضریب اطمینان پایداری شیروانی با استفاده از روش های مذکور برای تعدادی شیروانی محاسبه شده است. درادامه باتوجه به مقدار دقیق ضریب اطمینان پایداری، دقت سنجی روش های مذکور و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر ضریب اطمینان روش قطعات قائم دقیق تر و با اندکی حاشیه اطمینان است درحالی که نتایج حاصل از روش قطعات افقی وابستگی زیادی به نوع فرمول بندی دارد. در مواردی که خاک دارای لایه بندی افقی است و یا در مسائل با نیروهای افقی، روش قطعات افقی سهولت بیشتری برای استفاده فراهم می نماید. درانتها پیشنهاد هایی برای استفاده از روش قطعات ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.