تاثیرات پوزولانی متاهالوزیت و میکروسیلیس بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین اثرات پوزولانی متاهالوزیت و میکروسیلیس بر مقاومت و دوام بتن، 8 طرح اختلاط با دو نسبت آب به مواد سیمانی 40/0 و 45/0 ساخته شد. در این مخلوط ها متاهالوزیت به میزان 10 و 20 درصد و میکروسیلیس به میزان صفر و 7 درصد جایگزین سیمان پرتلند معمولی شدند. عمل آوری نمونه ها تا سنین 14، 28 و 90 روز انجام شد. نتایج نشان داد که توام شدن این دو پوزولان در هر دو نسبت آب به مواد سیمانی به ویژه در نسبت کمتر (40/0) با مشارکت 10 درصد متاهالوزیت، به مقدار قابل توجهی (89/0) باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه های بتنی گردید ( MPa7/47) گردید. بیشترین مقاومت خمشی ( MPa18/6) نیز در کمترین نسبت آب به مواد سیمانی به دست آمد. البته با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی مقاومت خمشی همه نمونه ها به مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافت. افزایش سرعت امواج اولتراسونیک نسبت به نمونه های شاهد مخصوصا در جایگزینی 10 درصد متاهالوزیت، نشانه برتری عملکرد این پوزولان طبیعی در بهبود مقاومت و دوام بتن است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940578 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.