بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر تامین مالی جمعی به عنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه های اجتماعی در تامین مالی برای کسب وکارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جهات گوناگون مانند تعداد پلتفرم های ارائه دهنده، تعداد کمپین ها و نرخ موفقیت آنها، حجم سرمایه تامین شده و تعداد مدل های ارائه شده می باشد که این رشد سبب شده است تا محققان مختلف به بررسی این پدیده از ابعاد مختلف بپردازند. بنابراین این مقاله بدنبال بررسی جامع ادبیات مرتبط با این روش می باشد. در این پژوهش با مرور سیستماتیک 60 مقاله منتشر شده تا سال 2017 درخصوص مقوله تامین مالی جمعی، به جمع بندی پژوهش های صورت یافته در این زمینه پرداخته شده و الگوی گرایش پژوهش ها از طریق شناسایی کانون های مورد توجه محققین تعیین گردیده است. همچنین خلاء های پژوهش های موجود و پیشنهادات برای پژوهش های آینده در زمینه تامین مالی جمعی شناسایی و تبیین شده است. نتایج بررسی نشان داد که تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این رویکرد جدید خیلی زیاد نمی باشد ولی در حال افزایش می باشد و بیشتر پژوهش ها تاکنون به بررسی یک بعد از تامین مالی جمعی آن هم بصورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب تئوریک و همچنین مطالعه موردی بوده و نیاز است تا محققان این روش را با رویکردی جامع و با استفاده از بررسی نظر بازیگران مختلف آن مطالعه کرده و عوامل موثر بر موفقیت این روش را استخراج نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.