ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا

پیام:
چکیده:
در این پژوهش تلاش شد تا دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا در pHهای مختلف تهیه و رفتار جریان یابی آنها بررسی شود. مقدار ماده جامد، 40% وزنی انتخاب شد و دوغاب ها بدون افزودنی تهیه شد. در این پژوهش مقدار pH از 3 تا 8 تغییر داده شده و رفتار جریان یابی (تنش برشی بر حسب سرعت برشی و گرانروی بر حسب سرعت برشی) بررسی شد؛ همچنین گرانروی تئوری با استفاده از روابط موجود، محاسبه و با گرانروی تجربی مقایسه شد. بر اساس روابط تئوری، مقادیر گرانروی بالایی برای دوغاب های زیرکنیا پیش بینی شد؛ در حالی که در واقعیت دوغاب ها گرانروی کمتر و رفتار ایده آل تری را از خود نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد با افزودن پراکنده ساز دولاپیکس CE64، رفتار دوغاب زیرکنیا، نیوتنی تر شد. ضرایب جریان یابی محاسبه شده نیز ثابت کرد که در 4=pH و با استفاده از دولاپیکس می توان به شرایط بهتری از جریان یابی و روانسازی رسید و پایداری دوغاب را افزایش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1807 -1813
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942317 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!