مطالعه نانوساختار و خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت های هگزافریت باریم / استرنسیوم تهیه شده به روش مایکروویو

پیام:
چکیده:
نمونه های حاوی نانوذرات هگزافریت باریم و استرانسیوم با استفاده از دو نمک کلرید باریم و نیترات استرانسیوم به روش هم رسوبی در مایکروویو با استفاده از آب، اتیلن گلیکول و ترکیب این دو به عنوان حلال در حضور 3 عامل فعال سطحی مختلف سنتز شدند. تحلیل‏های XRD و SEM به منظور ارزیابی خصوصیات ساختاری و ریخت شناسی نمونه ها انجام شد. قطر میانگین کمتر از 100 نانومتر برای ذرات هگزافریت باریم و استرانسیوم نشان داد که در کلیه نمونه ها ساختار نانو شکل گرفته است. به کمک طیف FT-IR هر کدام از نمونه ها، خلوص نانوذرات در هر نمونه اثبات شد. همچنین نتایج SEM نشان دادند که با تغییر نوع حلال و عامل فعال سطحی، خصوصیات نانوساختاری نمونه ها تغییر می کند و در نتیجه امکان کنترل نانوساختار و اندازه دانه ها برای کاربردهای مختلف با تغییر شرایط اولیه آزمایش وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده همزمان از کلرید باریم و نیترات استرانسیوم و به روش هم‏رسوبی و در مایکروویو نانوکامپوزیت های هگزافریت باریم و استرانسیوم با درصدهای ترکیبی مختلف سنتز شدند. تحلیل XRD نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شده به طور خالص شامل نانوذرات هگزافریت باریم و استرانسیوم می باشد. برای بررسی خواص مغناطیسی نمونه های تهیه شده، تحلیل VSM انجام گرفت و منحنی های هیسترزیس به دست آمده برای هگزافریت باریم و استرانسیوم و نانوکامپوزیت تهیه شده نشان دادند که تمامی نمونه ها دارای خاصیت فرومغناطیسی بوده اما نانوذرات هگزافریت استرانسیوم فرومغناطیس سخت، هگزافریت باریم فرومغناطیس نرم و نانوکامپوزیت هگزافریت باریم/ استرانسیوم حالت بینابینی آن ها می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1815 -1825
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.