ارزیابی عملکرد ساختمان های قاب خمشی بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با لحاظ کردن تاثیر اندرکنش خاک و سازه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رفتار غیر خطی سیستم خاک و سازه با تحمیل انعطاف پذیری مازاد بر سیستم و اتلاف انرژی چرخه ای در فصل مشترک خاک و شالوده تقاضای لرزه ای سازه را تغییر می دهد. در این مقاله، از روش تیر بر روی شالوده غیر خطی وینکلر برای ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک- پی- سازه بر عملکرد لرزه ای ساختمان ها استفاده می شود. مجموعه ای از ساختمان های بتن مسلح 4، 8، 12 و 16 طبقه با سیستم قاب خمشی ویژه واقع بر سه نوع خاک سخت، متوسط و نرم توسط نرم افزار OpenSees مدل سازی و تحلیل شده اند. از روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی افزایشی جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح در شرایط پایه ثابت و انعطاف پذیراستفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که اندرکنش خاک و سازه، به خصوص با نرم تر شدن خاک و افزایش تعداد طبقات ساختمان، می تواند نقشی اساسی در رفتار قاب های ساختمانی شامل افزایش پریود سیستم، تغییر ضریب اصلاح پاسخ، افزایش دریفت طبقات، کاهش سطح عملکرد و تغییر احتمال فروریزش سازه ایفا نماید. لذا بر اساس نتایج به دست آمده، اکتفا به نتایج تحلیل های متداول (بدون درنظر گرفتن اندرکنش) دقت ارزیابی عملکرد سازه را خدشه دار نموده و ممکن است به طرح غیر واقعی سازه منجر گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!