مطالعه نشانه شناختی سکوت در فضا از خلال جای خالی سلوچ و بیابان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نشانه شناسی روشی است که امکان ارائه تحلیلی جامع از شیوه های مختلف ایجاد و دریافت معنا را فراهم می آورد. و نشانه شناسی فضا به مطالعه پیکربندی های فضایی در گفتمان می پردازد و تاثیرات معنایی را که از آنها نشات می گیرد، مشخص می کند. محمود دولت آبادی نویسنده واقع گرای معاصر ایرانی است که در آثارش فضا را نه به عنوان یک دکور ساده بلکه به عنوان ساحت معناآفرین، برجسته می کند. به علاوه، جای خالی سلوچ گستره وسیعی است که در آن، سکوت، به ویژه از خلال دیگر فضاها، طنین انداز می شود. ژان-ماری گوستاو لوکلزیو، نویسنده معاصر فرانسوی، صدای سکوت را در تمامی آثارش اشاعه می دهد و در بیابان، سکوت بیشتر به عنوان ثمره گستره فضا معرفی می گردد. بر اساس نظریه های مربوط به نشانه شناسی فضا، هدف پژوهش حاضر اینست که نشان دهد چگونه فضا از ماهیت ارجاعی خود رها شده تا بتواند تولید معنا کند و سکوت چگونه از خلال اشکال فضایی ایجاد می شود. به این منظور، مطالعه برخی عناصر نظیر رنگ ها، حیوانات و باد اجتناب ناپذیر است.
زبان:
فرانسوی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!