حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎

پیام:
چکیده:
حقوق اقتصادی شهروندی مفهومی‎ پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره محل بحث حقوقدانان بوده و تشخیص این قضیه موجب هرچه بهترشناختن جایگاه حقوق مردم در هر کشور می‎گردد. در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی‎ نگاه به حقوق اقتصادی شهروندی، نگاهی مبتنی بر سلطه اشخاص بر اموال و ما یملک خود بوده است. مساله اصلی که با آن رو به رو هستیم، استقلال یا عدم استقلال حقوق اقتصادی شهروندی از منافع عمومی‎ است و این مساله ناشی از تفاوت حقوق عمومی‎ و حقوق خصوصی می باشد. تمایز اصلی حقوق عمومی‎ و خصوصی در این است که حقوق خصوصی با روابط قراردادی فیمابین طرف های هم طراز و برابر در ارتباط است و حقوق عمومی‎ با روابط طرف هایی که بین آن ها رابطه حاکمیت‎ و تابعیت برقرار است. بنابراین در حقوق عمومی‎، دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی‎ است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی خویش هستند و این مساله از آنجا مهم می نماید که امام خمینی‎ (ره)‎ نگاه ویژه و دیدگاه وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات محدود نمی‎ ساخت و مطابق با دیدگاه ایشان مصلحت‏های فردی و اجتماعی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیم‎های رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد . در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه حقوق اقتصادی شهروندی را در حقوق اسلام با توجه به دیدگاه های امام خمینی ‎(ره)‎ مورد بررسی قرار دهیم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -175
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942973 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!