بررسی استانداردهای کدنویسی ایمن در زبان ++ C

پیام:
چکیده:
با گسترش روزافزون به کارگیری سامانه های رایانه ای در کاربردهای بحرانی-ایمن، استفاده از روش های ارتقای ایمنی و قابلیت اطمینان در فازهای اولیه طراحی و تولید، اهمیت به سزایی پیدا کرده است. چون رخداد اشکال یا بروز شکست در این سامانه های بحرانی نه تنها هزینه های بسیاری را به تولیدکننده تحمیل می کند، بلکه می تواند جان و مال انسان ها و نیز محیط زیست را به مخاطره بیندازد. در این مقاله چهار استاندارد مطرح برنامه نویسی به زبان ++C به نام های MISRA C++، JSF AV C++، HI C++، ESCR C++ مورد بررسی قرار گرفته است؛ که قادر خواهند بود، معیار ایمنی را در کدهای نوشته شده در مرحله طراحی کد، افزایش دهند. از این رو در این مقاله، ابتدا میزان هم پوشانی این استانداردها به جهت یافتن جامع ترین استاندارد ارزیابی شده و در ادامه به میزان غنای این استانداردها از شش جهت قابلیت اطمینان، تعمیر، خوانایی، آزمون پذیری، کارایی و ایمنی پرداخته شده است. در پایان ابزارهایی را که توانایی وارسی این استانداردها را در حین تولید دارند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!