مدیریت پیش گیری از تحقق و تداوم چرخه باطل جرایم سایبری

پیام:
چکیده:
هدف مقاله حاضر، مطالعه تداوم چرخه جرایم سایبری و ارائه راه کارهایی برای مدیریت پیش گیری از تحقق آن است. جرایم سایبری طیفی را شامل می شود که یک سمت آن متکی بر فناوری است و سوی دیگر، بر روابط بین فردی تکیه دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط داخلی و خارجی است. مقاله با بررسی ادبیات موضوعی، نتیجه می گیرد فاصله زمانی میان عرضه فناوری و بروز جرم مرتبط و وضع قوانین کیفری، متناسب نیست و اغلب امکان انتقال تجربه جرایم سنتی به حوزه سایبری وجود ندارد؛ لذا با توجه به گسترده بودن این پدیده، چارچوب قانونی مناسب، پویا و چابک، نیاز ضروری برای پژوهش و تعقیب آن است. این پژوهش به برخی راه بردهای پیش گیرانه همچون ارزیابی تهدید و تحلیل راه بردی، توسعه همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی، و افزایش آگاهی و آموزش اشاره می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944748 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!