شیوع سرمی IgG ضدویروس واریسلا زوستر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل: اهمیت واکسیناسیون در زنان سنین باروری (95-1394)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آبله مرغان بیماری بسیار مسری است که عامل آن ویروس واریسلا زوستر (Varicella Zoster Virus; VZV) است. اگرچه، آبله مرغان یک بیماری خودمحدودشونده است، اما ممکن است منجر به عوارض بسیار جدی شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد شیوع سرمی آنتی بادی های IgG در برابر ویروس واریسلا زوستر در دانشجویان و به ویژه دانشجویان دختر در سن قبل از ازدواج، در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.
مواد و
روش کار
270 دانشجو وارد مطالعه شدند. پس از تکمیل رضایت نامه کتبی، اطلاعات دموگرافیک به همراه 5 میلی لیتر نمونه خون جمع آوری شد. نمونه های سرم پس از جداسازی، با آزمون الایزا (ELISA) از نظر سطح سرمی IgG علیه ویروس واریسلا زوستر بررسی شدند.
یافته ها و
نتیجه گیری
از 270 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 197 نفر زن و 73 نفر مرد بودند. از 197 دانشجوی زن شرکت کننده، 145 دانشجو (73/6درصد) مجرد و در سن باروری بودند. 17/3درصد از دانشجویان زن و 8/2درصد از دانشجویان مرد منفی بوده و به ویروس واریسلا زوستر حساسیت دارند. همچنین، 7/9درصد از مردان مجرد و 20/7درصد از زنان مجرد نسبت به این ویروس غیرایمن هستند. بالاترین میزان افراد حساس به ویروس واریسلا زوستر مربوط به گروه سنی 21-18 سال است. بنابراین، بیش از 20درصد دانشجویان زن مجرد، نسبت به ویروس واریسلا زوستر حساس هستند که می تواند از حیث امکان آلودگی آنها در دوران بارداری و عوارض خطرناک حائز اهمیت باشد، لذا توصیه می شود دانشجویان غیرایمن، به ویژه دانشجویان زن، پیش از ورود به بخش های بالینی واکسینه شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944883 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.