بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
رینیت آلرژیک، یک بیماری شایع در نقاط مختلف دنیاست. وجود بیماری های همراه با رینیت آلرژیک می تواند سبب تشدید علایم بیماری شده و اثر سوئی بر فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی بیماران داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 1337 نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه ENT بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت در بازه زمانی مهر 93 تا شهریور 94 بررسی شدند. تشخیص رینیت آلرژیک در بیماران براساس شرح حال، معاینه بالینی، نمره بالا در پرسشنامه SFAR و اسمیر مثبت بینی از نظر ائوزینوفیلی داده شد و اطلاعات دموگرافیک و بیماری های همراه بیماران ثبت شد. برای مقایسه فراوانی در زیر گروه های مختلف از آزمون کای دو استفاده گردید.
یافته ها
میزان فراوانی رینیت آلرژیک در مردان 3/37 درصد و در زنان 7/62 درصد و در مجموع 2/23 درصد بود و میزان فراوانی این بیماری در فصل بهار و پاییز بیش تر می باشد. ارتباط رینیت آلرژیک با جنس و شغل معنی دار گزارش شد، ولی با سطوح تحصیلی و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار نبود. رینیت آلرژیک به صورت بیماری همراه در بعضی بیماری ها از جمله هیپرتروفی آدنویید، پولیپ بینی و سینوزیت بیش تر بود.
استنتاج
یک چهارم بیماران مورد مطالعه مبتلا به رینیت آلرژیک بودند، با توجه به این که این امر می تواند اثر سوئی بر روی سایر علایم بیماران و کیفیت زندگی آن ها داشته باشد، لازم است وجود این بیماری در مبتلایان به سایر بیماری های گوش و حلق وبینی مد نظر بوده و درمان مناسب برای آن صورت گیرد.
نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
194 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.