ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه

پیام:
چکیده:
مقدمه
تمرکز فعالیت های صنعتی در شهرها، باعث تجمع فلزات سنگین در خاک می شود که سلامت انسان را به خطر می اندازد. با توجه به تاثیر مناطق صنعتی در آلودگی خاک به فلزات سنگین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه انجام گرفت.
روش ها
208 نمونه از خاک های سطحی اطراف دو کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه جمع آوری شد و غلظت عناصر کادمیوم و سرب در آن ها تعیین گردید. خطرات سرطان زایی و غیر سرطان زایی ناشی از جذب فلزات سنگین موجود در خاک سطحی منطقه برای مسیرهای بلع، تنفس و جذب پوستی با استفاده از روش پیشنهاد شده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای کودکان و بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
بیشترین خطر ابتلا به بیماری های غیر سرطانی ناشی از جذب کادمیوم، به گروه کودکان اختصاص داشت (19/8). همچنین، خطر ابتلا به بیماری های غیر سرطانی در اثر مصرف سرب (73/16) بیشتر از کادمیوم گزارش گردید؛ در حالی که این روند برای عنصر کادمیوم معکوس بود. خطر ابتلا به بیماری های سرطانی نیز روند مشابهی را نشان داد.
نتیجه گیری
آلودگی خاک های سطحی زمین های اطراف کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه به فلز سرب و کادمیوم، می تواند سهم مهمی در ابتلا به بیماری های سرطانی و غیر سرطانی داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
432 -437
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945300 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!