آموزش زبان خارجی به افراد سندرم داون: مطالعه موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
سندرم داون از متداول ترین اختلالات کروموزومی مادرزادی است که همیشه عقب ماندگی ذهنی را به درجات مختلف همراه دارد. یکی ازپیامدهای این سندرم، اختلالات زبانی، حافظه، یادگیری و خواندن می باشد. هدف کلی این مطالعه بررسی فرایند آموزش خواندن زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش آموزان سندرم داون است. این مطالعه قصد ارائه راهکار های علمی و برنامه آموزشی برای این گروه افراد با نیازهای ویژه را دارد.
مواد و روش ها
رویکرد تحقیقی این مطالعه مورد پژوهی است که فهم عمیق و چند جانبه از فرد و مسائل پیچیده را در زمینه واقعی آن با استفاده از روش های متعدد جمع آوری داده فراهم می کند. جمع آوری داده ها بوسیله مشاهده مشارکتی، تصویر برداری، یادداشت برداری از جلسات بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفت .
یافته ها
بررسی داده ها و آزمون های پس از مداخلات، حاکی از تغییرات قابل توجه در خواندن کلمات انگلیسی بود. فرد توانایی خواندن کلمات انگلیسی را به دست آورد. مداخلات فشرده و بهره برداری از نقاط قوت این افراد از جمله حافظه تصویری و روش چندحسی و همچنین کاهش فشار بر روی حافظه کوتاه مدت وشنیداری مفید است.
نتیجه گیری
علیرغم مشکلات ژنتیکی و شناختی و حافظه، افراد مبتلا به سندرم داون توانایی یادگیری کلمات انگلیسی و خواندن کلمات زبان دوم را دارند. نقاط قوت آنها مانند حافظه تصویری می تواند برای جبران کاستی ها مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعه کاربرد های زیادی برای متخصصین پزشکی، مدرسین، والدین و همچنین برای تهیه و تدوین مطالب درسی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946063 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.