تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنی پروتئین متصل به رتینول 4 و پروتئین کیناز فعال شده با AMP در عضله اسکلتی رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو

پیام:
چکیده:
هدف
تاثیرات مثبت تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر تقویت مسیرهای متابولیسم بافت عضلانی سالم به اثبات رسیده است. از جمله هدف های دیابت تخریب متابولیسم گلوکز و چربی عضله می باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر تعدیل بیان ژنی پروتئین متصل به رتینول 4 (RBP4) و پروتئین کیناز فعال شده با AMP (AMPK) در عضله نعلی رت ها می باشد.
روش ها
60 رت نر ویستار (سن: 8 هفته، وزن20±250گرم) به طور تصادفی در 5 گروه (n=12): پایه ، کنترل سالم، دیابت، تمرین HIIT، گروه دیابت و تمرین تقسیم شدند. قبل از شروع برنامه تمرینی، تمامی گروه ها به غیر از گروه های پایه و کنترل سالم و تمرین به وسیله تزریق نیکوتین آمید-استربتوزیتوسین ((STZ با تزریق صفاقی دیابتی شدند. رت های گروه های تمرینی به مدت 8 هفته، 5 روز در هفته با شدت 80 تا 85 درصد حداکثر سرعت به تمرینات HIIT پرداختند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، پس از بیهوشی رت ها با محلول زایلازین و کتامین عضله نعلی خارج و mRNA RBP4 و mRNA AMPK سنجیده شد. داده ها با آزمون ANOVA و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند(P<0.05).
یافته ها
القای دیابت سبب افزایش معنی دار در mRNA RBP4 شد. در حالی که کاهش این ژن در گروه دیابت و تمرین نسبت به گروه دیابت معنی دار بود (p=0.003). انجام تمرین ورزشی HIIT به صورت قابل توجهی میزان mRNA AMPK را نسبت به گروه دیابت و کنترل سالم افزایش داد (p=001). همچنین افزایش این ژن در گروه دیابت و تمرین نسبت به گروه دیابت معنی دار بود (p=0.002)
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از تمرین HIIT قادر به مقابله با اثرات تخریبی دیابت با افزایش فاکتور کلیدی متابولیسم سلول عضلانی AMPK (تحریک افزایش انتقال GLUT) و کاهش RBP می باشد که می تواند در بهبود مقاومت به انسولین سلول عضلانی موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
709 -721
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946293 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!