بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز

پیام:
چکیده:
توکسوپلاسما گوندئی و نئوسپورا کنینوم، دو تک یاخته دارای شباهت های زیاد هستند که طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله سگ ها را آلوده می کنند. هدف از مطالعه اخیر، تعیین شیوع عفونت ناشی از تک یاخته های نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ های ارجاعی به تعدادی از کلینیک های دامپزشکی شهرستان اهواز بود. جهت این بررسی، اقدام به نمونه گیری تصادفی از یکصد قلاده سگ ارجاع شده سالم گردید. نمونه های سرمی اخذ شده، جهت بررسی وجود پادتن ایمنوگلوبولین G ضد تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی، با استفاده از تست پادتن درخشان غیر مستقیم، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 100 نمونه مورد بررسی، 28 مورد، دارای تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندئی بودند. بررسی میزان عفونت ناشی از تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از تست الایزا انجام گرفت. نتایج بررسی با این تست، نشان دهنده وجود عفونت در 18 درصد از موارد بررسی بود. اختلاف معنی داری بین میزان عفونت در حیوانات نر و ماده وجود نداشت در حالی که شیوع عفونت در سگ های نگهبان و در سگ های با سن بالاتر از دو سال بیشتر بود. نتایج این مطالعه اهمیت سگ های نگهبان یا کنترل نشده را در شیوع این بیماری های تک یاخته ای مشخص می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946696 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.