تاثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی

پیام:
چکیده:
هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی از سن 1 تا 42 روزگی بود. 1200 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش اسپلیت فاکتوریل با سه سطح متیونین (30 درصد کمتر از احتیاجات، احتیاجات، 30 درصد بیشتر از احتیاجات)×دو منبع متیونین (دی ال و یا ال-متیونین)× دو حالت جایگزینی و یا عدم جایگزینی بتائین مصنوعی با 30 درصد متیونین مصنوعی) × دو شرایط دمایی با 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. دمای یکی از سالن ها متداول و دیگری از 24-10روزگی روزانه به مدت شش ساعت در °C32 حفظ شد. مصرف خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره دارای متیونین بالاتر از احتیاجات به طور معنی داری کمتر از دو سطح دیگر بود. افزایش وزن در جیره های برابر با احتیاجات و بیشتر از احتیاجات متیونین به طور معنی داری بالاتر بود. ضریب تبدیل در جیره دارای ال-متیونین کمتر از احتیاجات، نسبت به دی ال-متیونین در همان سطح بهبود معنی داری داشت. شاخص کارایی تولید با افزایش سطح دی ال-متیونین جیره بهبود یافت. کمترین سطح متیونین کاهش معنی داری در وزن لاشه و ران نسبت به بالاترین سطح متیونین داشت. بالاترین سطح متیونین در دمای متداول، وزن سینه بالاتری نسبت به همان سطح در تنش گرمایی داشت. تنش گرمایی عملکرد و تولید لاشه را کاهش و چربی شکمی و تلفات را افزایش داد. به طورکلی، بتائین با 30درصد از متیونین مصنوعی جیره قابل جایگزین است و همچنین، ال-متیونین ضریب تبدیل خوراک را نسبت به دی ال-متیونین بهبود بخشید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
525 -540
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.