وضعیت اپیدمیولوژیک و دموگرافیک موارد نزاع ارجاعی به اداره های پزشکی قانونی استان خراسان شمالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف: پدیده نزاع در استان خراسان شمالی که دارای بافت جمعیتی چند قومیتی است، به عنوان پدیده ای مساله ساز ظاهر شده است. هدف این تحقیق، بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک موارد نزاع ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان خراسان شمالی بود.
ابزار و
روش ها
در این تحقیق توصیفی پیمایشی، تمام افراد ارجاع شده از دادگاه های کیفری و کلانتری به ادارات پزشکی قانونی شهرستان های استان خراسان شمالی در بازه زمانی چهارماهه (خرداد تا شهریور سال 1395) به تعداد 2258 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، پرسش نامه ای طراحی و در اختیار افراد ارجاعی گذاشته شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS 19 و آزمون کای دو مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
89/77% نزاع ها مربوط به افراد با درآمد پایین تر از یک میلیون تومان در ماه بود. 38/09% نزاع ها در منزل و 41/67% آنها بین افراد با نسبت خویشاوندی رخ داده بود. 83/00% افراد مدرک دیپلم و پایین تر از آن داشتند. فراوان ترین سلاح به کاررفته چاقو (48/16%) بود. فراوانی نزاع در روزهای ماه رمضان کمتر از سایر روزها بود.
نتیجه گیری
در استان خراسان شمالی، بیشتر نزاع ها مربوط به افراد با سطح درآمد و تحصیلات پایین و به علت مسایل خانوادگی است. نزاع در ایام ماه مبارک رمضان کمتر از سایر روزها و در ماه های سرد سال کمتر از سایر ماه ها است. الگوی استفاده از آلات ازپیش تعیین شده در نزاع ها بسیار جدی و هشداردهنده است. نتایج به دست آمده در خصوص فراوانی محل نزاع، وجود نسبت خویشاوندی بین ضارب و مضروب، علت نزاع و وضعیت تاهل افراد مضروب می تواند نشان دهنده این مساله مهم باشد که کانون خانواده در این استان مورد تهدید خشونت های افراد قرار دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!