مدل سازی فیزیکی اثر جانمایی ستونهای سنگی بر رفتار پی نواری مجاور شیروانی خاک نرم

پیام:
چکیده:
ساختن پی ها بر روی خاک نرم به دلیل پایین بودن ظرفیت باربری و بالا بودن مقادیر نشست در این خاک ها همواره از مشکلات پیش روی مهندسین ژئوتکنیک بوده است. یکی از راهکارهای موجود برای برطرف کردن این مشکل اضافه کردن المانی تقویتی به خاک است و یکی از المان هایی که می توان به خاک اضافه نمود ستون سنگی می باشد. در این روش، 15 الی 35 درصد از حجم خاک نامرغوب با خاک مناسب جایگزین می شود. در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی تاثیر وجود ستون سنگی تکی و گروهی و همچنین تاثیر موقعیت مکانی آن، روی ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیروانی از جنس خاک رس نرم پرداخته شده است. همچنین ستون های سنگی با استفاده از دورگیر قائم مسلح شده و تاثیر مسلح کردن ستون سنگی در حالت های مختلف نیز بر روی رفتار پی نواری مجاور شیب سنجیده شده است. نتایج نشان داد که تقویت کردن شیب رسی با ستون سنگی در همه حالت ها موجب افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیب می شود. همچنین مسلح کردن ستون سنگی با دورگیر، سبب بهبود عملکرد ستون سنگی و افزایش ظرفیت باربری پی نسبت به حالت مشابه ستون سنگی غیرمسلح می شود. بیشترین تاثیر ستون سنگی روی ظرفیت باربری پی نواری زمانی اتفاق افتاد که ستون سنگی در زیر پی قرار گیرد و با افزایش فاصله بین مرکز ستون و مرکز پی، ظرفیت باربری پی کاهش یافت. همچنین با بررسی راندمان گروه ستون های سنگی مشخص شد هم در حالت مسلح و هم در حالت غیرمسلح، عملکرد گروه دوتایی ستون های سنگی در مقایسه با گروه سه تایی ستون های سنگی بهتر بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947005 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!