شناسایی فنوتپی و ژنوتیپی گونه های مختلف شیگلا از غذا براساس ژن IpaH و تعیین الگوی آنتی بیوتیکی جدایه ها

پیام:
چکیده:
غذا ماده حیاتی است که بدون آن موجود زنده قادر به زیستن نخواهد بود، اما این ماده حیاتی می تواند بعنوان عاملی برای انتقال بیماری به انسان باشد. بنابراین به دلیل اهمیت شیگلا به عنوان ارگانیسمی که باعث دیسانتری در انسان می شود تحقیق حاضر بدنبال جداسازی شیگلا از مواد غذایی می باشد. بطور کلی صد نمونه مواد غذایی شامل چهل نمونه سبزیجات، 30 نمونه مرغ، 20 نمونه گوشت چرخ کرده، 10 نمونه ماهی جمع آوری گردید. نمونه ها به محیط کشت گرم نگاتیو براث منتقل شده و سپس به محیط های افتراقی مک کانکی و سالمونلا شیگلا آگار انتقال یافته است.کلنی های مشکوک خالص سازی شده و به کمک تستهای بیوشیمیایی شناسایی شدند.جدایه ها بر اساس ژن ipaH بکمک آزمون PCR مورد شناسایی مولکولی قرارگرفتند. پس از آن سروتایپینگ جدایه ها و الگوی آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. از صد نمونه مورد ارزیابی از بین مواد غذایی تنها شیگلا از سبزیجات جداسازی گردید. جدایه ها ( 6 سویه ) به کمک آزمون مولکولی تایید شدند و همگی در جنس شیگلا قرار دارند. همچنین بر اساس تست اگلوتیناسیون جدایه ها متعلق به یک سویه دیسانتری، دو سویه سونئی، دو سویه فلکسنری و یک سویه غیر قابل شناسایی گزارش گردید. علاوه بر این باکتری ها الگوهای متفاوتی در رابطه با آنتی بیوتیکها نشان دادند بطوریکه سویه شماره 1 با 100% حساسیت نسبت به تتراسایکلین ارزیابی گردید و نسبت به سایر آنتی بیوتیکها مقاومت نشان دادند.از آنجاییکه غذا ماده ایی موثر در انتقال میکروارگانیسمهاست بنابراین مانیتورکردن مواد غذایی در مارکتها و سبزی فروشی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947063 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.