تربیت اسلامی؛ مروری اجمالی با تاکید بر نقش رسانه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
برهمگان واضح است که در دهکده جهانی امروز وضعیت فرهنگ عمومی و نظام های ارزشی، بدون در نظر گرفتن هیچ حد و مرزی متاثر می شوند و تغییر می یابند. پویایی هر نظام تربیتی در این است که اصول، روش ها و کارکردهای خود را از حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته هایش را متناسب با دگرگونی های محیطی، شاداب و زنده نگه دارد. تربیت اسلامی فرآیند دقیق و وسیعی است که قطعا ویژگی های ذاتی هریک از رسانه ها در تعیین میزان تاثیرگذاری آنان در این فرآیند اثرگذار است؛ اما ایجاد نظامی دقیق از رسانه ها که هر یک نقش خود را در حوزه تربیت ایفا می کنند دور از دسترس نیست. در چنین فضایی نباید انتظار داشت که بدون داشتن یک برنامه حساب شده، دقیق و بنیادین رسانه ها بتواند بیشینه کارایی و اثربخشی خود را در عرصه تربیت اسلامی داشته باشد و یا حتی دچار کژکارکرد های تربیتی نشود. در میان انبوه مطالعات و نظرات گوناگون طرح شده در زمینه تربیت اسلامی، پژوهش حاضر بر اساس بررسی 35 منبع، سعی داشته است تا نمایی کلی از فرایند تربیت اسلامی را به صورت یکجا و با تاکید بر دیدگاه های رسانه ای در برابر دیدگان محققان و فعالان حوزه رسانه قرار دهد و از این طریق زمینه های ابتدایی برای ادراک و کاربست بهتر رسانه کاران از تربیت اسلامی و نهایتا فعالیت کارآمد و اثربخش رسانه ها در این عرصه را فراهم آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947366 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!