الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در طول سه دهه اخیر فضای سایبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره با تهدیدات متنوع و مستمری از سوی بیگانگان مواجه بوده، به طوری که فضای سایبر به عنوان ابزار اصلی سرویس های اطلاعاتی برای جاسوسی و خرابکاری قرار داشته است. عدم پیش بینی و اعمال راهکارهای پیشگیرانه برای صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح به منظور پیشگیری و مقابله با این تعرض ها با مدیریت نظام مند و یکپارچه تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
بر این اساس ارائه الگویی راهبردی جهت خنثی سازی این تهدیدات از ضرورت ها به شمار می آید و هدف از این پژوهش دستیابی به الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح با شناسایی ابعاد، مولفه ها، روابط فی مابین آن ها است.
محقق با استفاده از روش پژوهش آمیخته، ابتدا از روش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین اقدام به مطالعه فرامین، تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، اسناد بالادستی کشور و نیروهای مسلح در حوزه سایبر پرداخته است و پس از استخراج مدل مفهومی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح، با تشکیل جلسات گروه خبرگی و مصاحبه با خبرگان به توصیف متغیرها به منظور شناسایی ابعاد، مولفه ها در الگو پرداخته شد و برای تایید مدل مفهومی به دست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین گردید و جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای و تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی صیانت امنیتی، دارای 3 بعد و 19 مولفه است که مهم ترین مولفه ها در بعد عوامل اصلی فضای سایبر نیروهای مسلح به ترتیب داده ها و اطلاعات، کاربران، شبکه و زیرساخت، خدمات و نرم افزار است. همچنین مهم ترین مولفه ها در بعد اهداف امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح به ترتیب محرمانگی، احراز هویت، یکپارچگی و صحت، دسترسی پذیری، انکارناپذیری و در نهایت حفاظت از حریم خصوصی سازمان است. در بعد اقدامات و راهکارهای صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح نیز مهم ترین مولفه ها عبارتند از شناسایی منابع و دارایی های سایبری، محافظت، تشخیص و کشف، تحلیل، پاسخ و واکنش، بازیابی، بازدارندگی، مقابله موثر، نوآوری و تحول است.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 237
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947452 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!