رابطه اطلاعات و سیاست گذار: واکاوی زمینه های بروز تنش

پیام:
چکیده:

مقاله پیش‌رو با مدنظر قرار دادن رابطه اطلاعات و سیاست، به دنبال پاسخ به این سوال است که «زمینه‌ها و بسترهای بروز تنش میان اطلاعات و سیاست‌گذار چیست؟» به این منظور، در ابتدا نویسند تلاش می‌ورزد تا جایگاه اطلاعات در بستر -سیاست را بررسی و مشخص نماید. در این بخش تصریح می‌شود که اطلاعات در مفهوم کلی آن، کاملا در خدمت دولت و نظام سیاسی حاکم است و در عام‌ترین برداشت از آن، متغیری وابسته به سیاست (حکومت) است. سیاست، اطلاعات را سازمان‌دهی، هدایت و کنترل و نظارت و در صورت نیاز تغییر می‌دهد. پس از آن به بازخوانی رهیافت‌های موجود از رابطه میان اطلاعات و سیاست می‌پردازد. در این راستا، پنج رویکرد مورد بازشناسی قرار می‌گیرد که عبارتند از، رویکرد سنت‌گرایان (کنت)، جدایی کامل و استقلال اطلاعات از سیاست؛ رویکرد عمل‌گرایان (گیتس)، در سیاق سیاست قرار گرفتن اطلاعات با مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری؛ نظریه آونگ، حرکت دایم اطلاعات میان دو نظریه سنت‌گرایان و عمل‌گرایان؛ نظریه طیف (بار- جوزف)، طیف چهارگانه رهیافت‌های رابطه اطلاعات و سیاست از جدایی کامل تا درهم‌آمیختگی کامل؛ رویکرد استبدادی، هضم شدن اطلاعات در سیاست. در آخر زمینه‌های بروز تنش میان اطلاعات و سیاست‌گذار را با اتکا به پژوهش میدانی در چهارچوب روش داده‌بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و هم‌چنین منابع ثانویه مورد واکاوی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد تفاوت‌های فرهنگی میان این دو، مهم‌ترین عامل ایجاد تنش در رابطه میان اطلاعات و سیاست می‌باشد. علاوه بر این، زمینه‌های دیگری نیز شناسایی و معرفی می‌شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947693 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.