نقش بصیرت در مهار بحران های امنیتی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای (مد ظله العالی)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بصیرت در مهار بحران‌های امنیتی مبتنی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) برای پاسخگویی به این سوال که بصیرت در مهار بحران‌های امنیتی (با تاکیدی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)) چه نقشی دارد. محققین تلاش خواهند کرد با رویکردی کیفی آن را مورد بررسی قرار دهند. در این راستا محققین بیانات و سخنرانی‌های امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) را که با محوریت بصیرت و بحران ایراد گردیده بود مورد بررسی قرار دادند و همچنین با 10 نفر از خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس داده‌ها با روش گراندد تیوری (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی) کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش منجر به ارایه الگوهای جدیدی در خصوص پیشایندهای ارتقایی (راه‌های ارتقاء بصیرت، عاملان ارتقاء و شاخص‌های افراد بصیر) و پیشایندهای کاهشی (موانع کسب بصیرت)، پیامدهای ایجابی و سلبی بصیرت و همچنین انواع بحران، ریشه‌های بحران، هدف از ایجاد بحران، شیوه و شگرد ایجاد بحران، راه‌های مقابله با بحران ارایه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بصیرت و بحران رابطه معناداری وجود دارد و اگر دولت و ملت در مرحله سیاسی که امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در بیان مولفه‌ها بیشتر به مولفه‌های سیاسی تاکید و اشاره داشته و خبرگان نیز به همین مولفه بیشتر صحه گذاشته، هوشیاری، بیداری و حضور به موقع داشته باشند تا جامعه با بحران‌های امنیتی مواجه نشده و در صورت وقوع آن را کنترل خواهد کرد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947701 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.