ارزیابی محدوده های ساخت مسکن روستایی در مناطق زلزله زده با رویکرد پدافند غیرعامل، موردمطالعه: بخش زهان شهرستان زیرکوه

پیام:
چکیده:
پدافند غیرعامل به هر نوع فعالیت در جوامع انسانی، محیط طبیعی و محیط زیست که رویکرد حفاظت محور و غیرنظامی داشته باشد، اطلاق می شود که استمرار فعالیت های زیربنایی تامین نیازهای حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسهیل مدیریت در شرایط تهدید و بحران هرگونه سانحه طبیعی را در برمی گیرد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و تحلیل الگوی ساخت مسکن روستایی در مناطق زلزله زده با رویکرد پدافند غیرعامل در بخش زهان شهرستان زیرکوه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و جهت جمع آوری داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که 66 درصد روستاها به خصوص در محدوده شمال و جنوب بخش دارای خطر کم ازنظر وقوع زلزله قرار دارند همچنین 21 درصد روستاها در محدوده خطر زیاد و حدود 13 درصد در محدوده خطر متوسط قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947924 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.