تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر با سیستم هوشمند ترکیبی براساس الگوریتم نهنگ، شبیه ساز تبرید و ماشین بردار پشتیبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در سال های اخیر، الگوریتم های یادگیری ماشین به طور گسترده ای در تشخیص و درمان به موقع بیماری ها نقش بسزایی را ایفا می کنند. علاوه بر این، تشیخص بیماری در مراحل آغازین آن، در بهبود بیماری و در کاهش هزینه های درمانی بیمار بسیار موثر است. بیماری قلبی یکی از دلایل اصلی مرگ در جهان شناخته شده است. مطالعات زیادی برای تشخیص بیماری و طراحی سیستم هوشمند و کارا انجام شده است. در این مقاله، الگوریتم ترکیبی نهنگ و شبیه ساز تبرید برای شناسایی عوامل موثر در تشخیص بیماری ارائه شده است و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی موثر بیماری لحاظ شده است. رویکرد پیشنهادی با مجموعه داده بیماری قلبی کلیولند در پایگاه داده UCI ارزیابی شده است. الگوریتم پیشنهادی با صحت 87.78 درصد با تعداد ویژگی کمتر توانسته بیماری را تشخیص دهد. نتایج حاصل برتری روش پیشنهادی را نشان می دهد و همچنین رویکرد پیشنهادی می تواند پزشکان را در تشخیص درست و در مراحل اولیه بیماری یاری رساند.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!