بررسی تغییرات فصلی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آب آشامیدنی روستای سفید الله استان قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آب سالم و بهداشتی یکی از فاکتورهای حیاتی برای زندگی بشر است. گواه این مطلب وجود استانداردهای سختگیرانه مختلف مثل WHO و EPA در دنیا و استاندارد 1053 در ایران در سالیان اخیر می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر تغییرات فصلی (بهار و پاییز) بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در روستای سفید الله استان قم انجام شد.
مواد و روش ها
سنجش پارامترهایی نظیر: PH، کدورت، هدایت الکتریکی، سختی، کلرور، نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک، سولفات، فلوراید، کربنات، بی کربنات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و منگنز مطابق روش های استاندارد آب های آشامیدنی(استاندارد 1053) انجام شد. اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی به وسیله سازمان آب و فاضلاب روستایی قم از منابع آب آشامیدنی روستای سفید الله در دو فصل بهار و پاییز در سالهای 1390 و 1391 انجام شد.
نتایج
میانگین کلی کلر باقیمانده، کدورت، PH، کل جامدات محلول(TDS)، سختی کل و قلیائیت کل به ترتیب 0 (mg/l)، 0.995 (NTU)، 7.41، 1037.5 (mg/l)، 478 (mg/l)، 288 (mg/l)گزارش شد. نتایج، حاکی از آن بود در بین کاتیون ها و آنیون ها به ترتیب توالی: پتاسیم< منیزیم< کلسیم< سدیم و آمونیاک - بی کربنات< نیتریت< فسفات< فلوراید< نیترات< کلرور< بی کربنات< سولفات برقرار بود. غلظت PH، بی کربنات و منیزیم از حداکثر مجاز توصیه شده بالاتر بود. همچنین تنها میانگین غلظتکدورت، کلسیم، سدیم و پتاسیم در فصل بهار، نسبت به فصل پائیز بالاتر بود.
نتیجه گیری
به عنوان نتیجه گیری کلی، تغییر فصول باعث تغییراتی در برخی از شاخص های تحت بررسی شده بود. درنهایت این مطلب برداشت شد که کیفیت آب آشامیدنی روستای سفید الله ، با اصلاح بعضی از پارامتر ها، مشکلی برای مصرف آب شرب ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
321 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.