بررسی اقتباس باستین به عنوان نوع خاصی از شبه ترجمه: مطالعه موردی ترجمه فارسی یک سال در میان ایرانیان

پیام:
چکیده:
ترجمه ها بر اساس هدف و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه به صورت های مختلف در می آیند از جمل تفسیری، اقتباسی، شبه ترجمه و دستکاری شده. نویسندگان ممکن است به دلایل مختلف از جمله ایدوئولوژوی حامی، ترس از سانسور، و طرح ادبی و فرهنگی خاص متون اولیه خود را به صورت ترجمه ارائه دهند و گاهی مترجمان تا جایی در متن اولیه دستکاری می کنند که دیگر نمی توان آنرا ترجمه در نظر گرفت. هدف این پژوهش، بررسی اقتباس باستین به عنوان نوعی شبه ترجمه بر روی کتاب یک در سال در میان ایرانیان منصوری است. باستین دو نوع اقتباس کلی و جزئی را معرفی می کند. اقتباس جزئی به دلیل تفاوت های زبانی رخ می دهد و اقتباس کلی ناشی از عوامل بیرونی مانند ایدوئولوژی مترجم و یا سیاست ناشر است. برای انجام این پژوهش، ترجمه کتاب یک سال در میان ایرانیان توسط منصوری با متن اصلی آن نوشته ادوارد براون بررسی شد. صد مثال استخراج شد و به طور دقیق بر اساس روش های اقتباس باستین بررسی شد. نتایج نشان داد که روش های اقتباس باستین تا حد زیادی در متن منتخب بکار گرفته شده است تا جایی که می توان آن را نوعی شبه ترجمه نامید. مداخله به حدی بوده است که از 581 صفحه 128 صفحه حذف شده و محتوای حذفیات حاکی از مداخله عمدی است. تغییرات و تعدیل هایی که مترجم و یا ناشر در کتاب به وجود آورده آن را تبدیل به اثری کرده است که اگرچه نمی توان آن را متنی مستقل در نظر گرفت اما بخش قابل توجهی از آن نوشته خود مترجم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.