بررسی خسارت زایی سوسک برگ خوار غلات Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) در مزارع گندم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
لاروهای سوسک برگ خوار غلات Oulema melanopus با تغذیه از برگ پرچم گندم موجب خسارت می گردند. این تحقیق با هدف بررسی امکان خسارت زایی این آفت روی گندم در سه مزرعه استان مازندران واقع در نکا (ایستگاه بایع کلا)، ساری (ایستگاه دشت ناز) و جویبار (ایستگاه پهناب) در طی سال های 1392 و 1393 به اجرا در آمد. در هر مزرعه 10 نقطه تعیین و هم زمان با اتمام فعالیت تغذیه ای لاروها، از هر نقطه 10 ساقه ی آفت زده و 10 ساقه ی سالم به‏ طور تصادفی انتخاب و شماره گذاری گردیدند.از برگ پرچم ساقه های آفت زده عکس تهیه شد و با استفاده از نرم افزار UTHSCSA ImageTool for Windows Version 3 شاخص خوردگی سطح برگ پرچم در تصویر نمونه ها در 4 رده (10٪>، 10-20، 20-40 و 40٪<) گروه بندی شدند. در فصل برداشت، خوشه ساقه های علامت گذاری شده جمع آوری و تعداد دانه و وزن دانه ی موجود در هر خوشه و وزن هزار دانه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که فعالیت تغذیه ای لاروها می تواند بر وزن و تعداد دانه در هر خوشه و وزن هزار دانه تاثیر منفی گذاشته و با افزایش درصد خوردگی سطح برگ پرچم، وزن دانه و تعداد دانه در خوشه کاهش یافت. در رده 40٪< خوردگی برگ پرچم، کاهش وزن دانه، تعداد دانه و وزن هزاردانه در گیاهان خسارت دیده در مقایسه با گیاهان سالم در سال 1392 به ترتیب 58/42%، 86/25% و 76/32% و در سال 1393 به ترتیب 42/32%, 59/15% و 82/19% بود. ولی از آن جائی که شاخص خوردگی عموما در رده های کمتر از 10٪ و 10-20٪ قرار داشته و بندرت به رده بیش از 40٪ رسید، و همچنین تعداد ساقه های با برگ پرچم آفت زده در واحد سطح پایین بود، خسارت زایی این آفت در مناطق مورد آزمایش پایین تا متوسط بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948752 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!