پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب

پیام:
چکیده:
سفیدبالک پنبه(Gennadius) Bemisia tabaci یکی از آفات مهم محصولات زراعی، جالیزی و زینتی می باشد. زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus Mercet و Rose and ZolnerowichEretmocerus eremics و همچنین سن شکارگر (Rueter)Orius albidipennis از جمله دشمنان طبیعی می باشند که به عنوان عوامل کنترل زیستی برای مهار سفیدبالک پنبه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در کاهش استفاده از سموم شیمیایی داشته اند. در این بررسی، آزمایش هایی توسط دستگاه بویایی سنجی برای تعیین تاثیر رایحه تولید شده از برگ خیار آلوده به سفیدبالک پنبه در جلب دشمنان طبیعی انجام گرفت. همچنین تاثیر حضور یک دشمن طبیعی در لکه میزبان، بر جلب یا دفع دشمن طبیعی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمونبویایی سنجی نشان داد که برگ های خیار آلوده به پوره های سفید بالک، هر سه گونه دشمن طبیعی شامل سن O. albidipennis و زنبورهای پارازیتوئید E. mundus و E. eremics را بیشتر از برگ های سالم به سمت خود جلب نمودند. نتایج تاثیر حضور زنبور هایپارازیتوئید بر انتخاب و ترجیح سن شکارگر O. albidipennis نشان داد که این سن از برگ هایی که زنبورهای پارازیتوئید روی آن ها حضور دارند دوری نمود، اگرچه حضور سن شکارگر O. albidipennis روی برگ ها به عنوان رقیب، اختلالی در جذب این دو گونه زنبور به برگ های آلوده ایجاد نکرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948753 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!